民俗文化

酬寄张洪阳宫保古诗全文带拼音和赏析

日期: 阅读:3060970 次
《酬寄张洪阳宫保》

朝代:明代

作者: 于慎行

全文:

西江秋望水盈盈,三十年来故旧情。地迥双悬梁月梦,云深几隔塞鸿声。

山中上相称弘悬,天际真师号广成。却悔当时交臂失,白头始解学无生。

拼音:

xī jiāng qiū wàng shuǐ yíng yíng, sān shí nián lái gù jiù qíng. dì jiǒng shuāng xuán liáng yuè mèng, yún shēn jǐ gé sāi hóng shēng. shān zhōng shàng xiàng chēng hóng xuán, tiān jì zhēn shī hào guǎng chéng. què huǐ dāng shí jiāo bì shī, bái tóu shǐ jiě xué wú shēng.

标签:

工具邻居

  • 千字文

    千字文

    更新时间:2021-09-01
    使用次数:61319
    千字文全文带解释和拼音

大家都在使用的工具