民俗文化

圭峰晚望古诗全文带拼音和赏析

日期: 阅读:3061369 次
《圭峰晚望》

朝代:明代

作者: 谢榛

全文:

圭峰冠形胜,幽事且禅林。石阁参云兴,山桥俯涧心。

万松皆古色,孤磬自清音。更觅最奇处,宁辞冰雪深。

拼音:

guī fēng guān xíng shèng, yōu shì qiě chán lín. shí gé cān yún xìng, shān qiáo fǔ jiàn xīn. wàn sōng jiē gǔ sè, gū qìng zì qīng yīn. gèng mì zuì qí chù, níng cí bīng xuě shēn.

标签:

工具邻居

  • 千字文

    千字文

    更新时间:2021-09-01
    使用次数:61319
    千字文全文带解释和拼音

大家都在使用的工具