民俗文化

贺新郎 其四 端午和刘潜甫韵古诗全文带拼音和赏析

日期: 阅读:3059852 次
《贺新郎 其四 端午和刘潜甫韵》

朝代:清代

作者: 尤侗

全文:

小满吴蚕吐。乍阴晴、春红消歇,黄梅迎暑。刮眼风尘纷未了,遍地蒲人艾虎。

何处觅、龙舟竞渡。横笛短箫江上远,但关山、烽火传鼙鼓。

请拔剑,为君舞。

花花世界遽如许。算英雄、百年成败,一杯残醑。金紫貂蝉长在否,不抵枕中炊黍。

又看尽、蛮争触怒。读破离骚还痛饮,叹吴侬、更比湘累苦。

只一醉,忘今古。

拼音:

xiǎo mǎn wú cán tǔ. zhà yīn qíng chūn hóng xiāo xiē, huáng méi yíng shǔ. guā yǎn fēng chén fēn wèi liǎo, biàn dì pú rén ài hǔ. hé chǔ mì lóng zhōu jìng dù. héng dí duǎn xiāo jiāng shàng yuǎn, dàn guān shān fēng huǒ chuán pí gǔ. qǐng bá jiàn, wèi jūn wǔ. huā huā shì jiè jù rú xǔ. suàn yīng xióng bǎi nián chéng bài, yī bēi cán xǔ. jīn zǐ diāo chán zhǎng zài fǒu, bù dǐ zhěn zhōng chuī shǔ. yòu kàn jǐn mán zhēng chù nù. dú pò lí sāo hái tòng yǐn, tàn wú nóng gèng bǐ xiāng lèi kǔ. zhǐ yī zuì, wàng jīn gǔ.

标签:

工具邻居

  • 千字文

    千字文

    更新时间:2021-09-01
    使用次数:61318
    千字文全文带解释和拼音

大家都在使用的工具