民俗文化

四时白纻歌五首 其四 冬白纻古诗全文带拼音和赏析

日期: 阅读:3061139 次
《四时白纻歌五首 其四 冬白纻》

朝代:清代

作者: 陈恭尹

全文:

氍毹匝地朱复殷,鸣环顾步何姗姗。文犀约臂辟重寒,含声未吐气若兰,左顾右盼生光澜。

堂上清歌林外啭,积雪遥光凝玉面。双心一意俱回旋,百媚邀君流一眄,千秋万岁非所羡。

拼音:

qú shū zā dì zhū fù yīn, míng huán gù bù hé shān shān. wén xī yuē bì pì zhòng hán, hán shēng wèi tǔ qì ruò lán, zuǒ gù yòu pàn shēng guāng lán. táng shàng qīng gē lín wài zhuàn, jī xuě yáo guāng níng yù miàn. shuāng xīn yī yì jù huí xuán, bǎi mèi yāo jūn liú yī miǎn, qiān qiū wàn suì fēi suǒ xiàn.

标签:

工具邻居

  • 千字文

    千字文

    更新时间:2021-09-01
    使用次数:61319
    千字文全文带解释和拼音

大家都在使用的工具