民俗文化

满江红(浣花因赋)古诗全文带拼音和赏析

日期: 阅读:3061245 次
《满江红(浣花因赋)》

朝代:宋代

作者: 京镗

全文:

锦里先生,草堂筑、浣花溪上。料饱看、阶前雀食,篱边渔网。跨鹄骑鲸归去后,桥西潭北留佳赏。况依然、一曲抱村流,江痕涨。
鱼龙戏,相浩荡。禽鸟乐,增舒畅。更绮罗十里,棹歌来往。上坐英贤今李郭,邦人应作仙舟想。但□呼、落日未西时,船休放。

拼音:

jǐn lǐ xiān shēng, cǎo táng zhù huàn huā xī shàng. liào bǎo kàn jiē qián què shí, lí biān yú wǎng. kuà gǔ qí jīng guī qù hòu, qiáo xī tán běi liú jiā shǎng. kuàng yī rán yī qǔ bào cūn liú, jiāng hén zhǎng. yú lóng xì, xiāng hào dàng. qín niǎo lè, zēng shū chàng. gèng qǐ luó shí lǐ, zhào gē lái wǎng. shàng zuò yīng xián jīn lǐ guō, bāng rén yīng zuò xiān zhōu xiǎng. dàn hū luò rì wèi xī shí, chuán xiū fàng.

标签:

工具邻居

  • 千字文

    千字文

    更新时间:2021-09-01
    使用次数:61319
    千字文全文带解释和拼音

大家都在使用的工具