民俗文化

兰陵王 其一 春日寄钱塘诸友古诗全文带拼音和赏析

日期: 阅读:3061050 次
《兰陵王 其一 春日寄钱塘诸友》

朝代:元代

作者: 邵亨贞

全文:

旧时月。曾照河桥夜别。秋千下、花露染衣,倚马相看动愁绝。

登临黯望彻。思落吴山万叠。江村路,春水乍生,南浦迢迢恨难越。

匆匆换时节。怪驿未缄鳞,残柳成列。平湖入梦情犹切。

嗟乐事长在,壮游都误,酣歌迷舞兴未歇。耿前恨休说。

凄咽。乱愁结。记诗满花笺,歌唤桃叶。琵琶水面今谁拨。

但碧槛长倚,楚蓠空撷。相思难寄,待更把,断柳折。

拼音:

jiù shí yuè. céng zhào hé qiáo yè bié. qiū qiān xià huā lù rǎn yī, yǐ mǎ xiāng kàn dòng chóu jué. dēng lín àn wàng chè. sī luò wú shān wàn dié. jiāng cūn lù, chūn shuǐ zhà shēng, nán pǔ tiáo tiáo hèn nán yuè. cōng cōng huàn shí jié. guài yì wèi jiān lín, cán liǔ chéng liè. píng hú rù mèng qíng yóu qiè. jiē lè shì zhǎng zài, zhuàng yóu dōu wù, hān gē mí wǔ xìng wèi xiē. gěng qián hèn xiū shuō. qī yān. luàn chóu jié. jì shī mǎn huā jiān, gē huàn táo yè. pí pá shuǐ miàn jīn shuí bō. dàn bì kǎn zhǎng yǐ, chǔ lí kōng xié. xiāng sī nán jì, dài gèng bǎ, duàn liǔ zhé.

标签:

工具邻居

  • 千字文

    千字文

    更新时间:2021-09-01
    使用次数:61319
    千字文全文带解释和拼音

大家都在使用的工具