民俗文化

送翁镇方归天台古诗全文带拼音和赏析

日期: 阅读:3061167 次
《送翁镇方归天台》

朝代:元代

作者: 贝琼

全文:

云气空蒙是赤城,高歌归去不胜情。天倾沧海东南迥,地接丹丘日夜明。

念我好将黄独寄,知君先向石桥行。春风一路啼莺巧,定有花间窈窕迎。

拼音:

yún qì kōng méng shì chì chéng, gāo gē guī qù bù shèng qíng. tiān qīng cāng hǎi dōng nán jiǒng, dì jiē dān qiū rì yè míng. niàn wǒ hǎo jiāng huáng dú jì, zhī jūn xiān xiàng shí qiáo xíng. chūn fēng yí lù tí yīng qiǎo, dìng yǒu huā jiān yǎo tiǎo yíng.

标签:

工具邻居

  • 千字文

    千字文

    更新时间:2021-09-01
    使用次数:61319
    千字文全文带解释和拼音

大家都在使用的工具