民俗文化

望云轩与太学生焦思齐赋古诗全文带拼音和赏析

日期: 阅读:3059794 次
《望云轩与太学生焦思齐赋》

朝代:元代

作者: 胡奎

全文:

白云何重重,乃在蜀川之西、芙蓉之峰。太学儒生念慈母,望云千里心忡忡。

朝望云在西,夕望云在东。白云有聚散,此心无终穷。

儿昔在家时,手种宜男草。阿母倚堂门,看花颜色好。

儿今两年不得还,梦里犹怀蜀道难。秋风吹梦渡江去,飞绕太白峨眉间。

意匠经营劳画史,别情深似巴江水。丈夫当学狄司空,读书莫忘孝与忠。

拼音:

bái yún hé chóng chóng, nǎi zài shǔ chuān zhī xī fú róng zhī fēng. tài xué rú shēng niàn cí mǔ, wàng yún qiān lǐ xīn chōng chōng. cháo wàng yún zài xī, xī wàng yún zài dōng. bái yún yǒu jù sàn, cǐ xīn wú zhōng qióng. ér xī zài jiā shí, shǒu zhǒng yí nán cǎo. ā mǔ yǐ táng mén, kàn huā yán sè hǎo. ér jīn liǎng nián bù dé hái, mèng lǐ yóu huái shǔ dào nán. qiū fēng chuī mèng dù jiāng qù, fēi rào tài bái é méi jiān. yì jiàng jīng yíng láo huà shǐ, bié qíng shēn shì bā jiāng shuǐ. zhàng fū dāng xué dí sī kōng, dú shū mò wàng xiào yǔ zhōng.

标签:

工具邻居

  • 千字文

    千字文

    更新时间:2021-09-01
    使用次数:61318
    千字文全文带解释和拼音

大家都在使用的工具